Details of Teaching Staff - Std 9 - 10 English Medium.

Sr. No. Name Of Teacher Qualification Teaching in Which Standard Subject
1 Kalariya Sheetal Narbherambhai B.Sc., B.ed. STD 9 & 10 Maths
2 Basiya Arti Shardulbhai M.A.,Bed STD 9 & 10 Sanskrit
3 Lakhani Rakesh Pravinbhai B.Com,B.Ped STD 9 & 10 PT
4 Solanki Kajal Jagdishbhai B.Sc., B.ed. STD 9 & 10 Maths
5 Raval Pooja Pareshbhai BSc,B ED STD 9 & 10 Science
6 Tanvar Iswar Prakashchandra B.Sc., B.ed. STD 9 & 10 Science
7 Bhojani Hemna Biharilal M.COM, PGDCA STD 9 & 10 Computer
8 Yadav Neeta Shyamlal M.A., B.Ed.,D.C.S STD 9 & 10 Snaskrit
9 Malakiya Jaydeep Savjeebhai M.S.C. B.Ed STD 9 & 10 Maths
10 Bakhda Bhavisha B.A.B.Ed STD 9 & 10 English
11 Kothari Jalpa B.com,M.A. Sociology+eng, B.ed. STD 9 & 10 Social Science
12 Chudasama Paresh B.E.B.ed STD 9 & 10 Science
13 Challa Hetal M.A., B.ed. STD 9 & 10 Gujarati
14 Trivedi Nikki M.Com., M.B.A., B.Ed. STD 9 & 10 Social Science
15 Rajpara Trupti Tansukhbhai M.A.,Bed STD 9 & 10 English